❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

                                                فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

           

 

پنج چیز سعادت به همراه دارد:

1-      سحر خیزی (هر کس سحر نداره از خود خبرنداره)

2-      قرآن (برای انکه خدا با تو صحبت کند ،قران بخوان-که نور در زمین ذکر در آسمان است. و برای اینکه تو با خدا صحبت کنی نماز بخوان.)

3-      جهاد *با نفس

                و *با دشمن

4-      خنده ی بلند با قهقهه هرگز،(پیامبر همیشه تبسم می کرد.)

5-      پرهیز از پر حرفی.

 

 

 

 

گزیده جلسات آیت الله مجتهدی