تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - دکترانوشه

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

حضرت موسی به قومش 10 فرمان داد:


1.      منتظر باش / متوقف نباش

2.      تحمل کن /  معطل نکن

3.      جسور باش / گستاخ نباش

4.      سرسخت باس / لجباز نباش

5.      صبور باش / بی خیال نباش

6.      شتاب کن / شتابزده عمل نکن

7.      ساده باش / ساده لوح نباش

8.      بگو آره /  نگو حتماٌ

9.      نگو نه / نگو هرگز

10.  بگو برات می مونم / نگو برات میمیرم

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

یه شب کسی بی خبر آمد / مرا دست خودم داد / کسی مثل خودم غم

کسی مثل خودم شاد / کسی مثل پرستو / در اندیشه پرواز

کسی بسته وآزاد / اسیر قفسی باز / کسی خنده کسی غم

کسی شادی و ماتم / کسی ساده کسی صاف / کسی درهم و برهم

کسی پر زترانه / کسی مثل خودم لال / کسی سرخ و رسیده

کسی سبزو کسی کال / کسی مثل تو ای دوست / مرا یک شبه رویاند

کسی مرثیه آورد / برای دلِ من خواند / من از خواب پریدم

شدم یک غزل سرد و یک شاعر غمگین مرا زمزمه میکرد