تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - i LOVE u

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

روی یك كاغذ بی خط سفید
من نوشتم((قطره))
تو نوشتی((دریا))
من نوشتم ((من و تو))
تو نوشتی ((نه .ما))
.....
سالها بعد كه تازه من و تو ((ما))شده بود
روی یك كاغذ خط دار سفید
تو نوشتی ((قطره))
من نوشتم((دریا))
تو نوشتی ((من و تو))
من نوشتم((نه. ما))
فاصله بین ((من))و((تو))
دوباره به عمق دریا شده بود!!

مرگ داشت با زندگی درد و دل می کرد . بهش گفت: تو چرا واسه ی همه دوست داشتنی هستی

و همه دوست دارن با تو باشن و من واسه ی هیچ کسی ارزش ندارم

زندگی بهش گفت: چون تو یک حقیقتی و من یک دروغ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تو دریایی و من موجی اسیرم

که می خواهم در آغوشت بمیرم

بیا دریای من آغوش بر کش

نمی خواهم جدا از تو بمیرم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر می توانستم مجازاتت کنم

از تو میخواستم , به اندازه ای که تورا دوست دارم

مرا دوست داشته باشی