تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - shenasi

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

آزمون خودشناسی دالایی لاما

اعتقادات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی که اگر کسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در کالبدهای گذشته و آینده تشخیص خواهند داد. این یکی از آزمونهای دالای لاما (از کاهنان برجسته آنهاست) است؛ برای این آزمون زمان بگذارید. از آن لذت خواهید برد. دالای لاما توصیه میکند که آن را بخوانید چرا که برایتان مفید است.

 

توصیه های قبل از آغاز آزمون

- یک قلم و کاغذ آماده کنید
- پاسخها روشنگر خواهند بود
- صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید
- ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب کار می کند که کاملا باز شود
- تقلب نکنید
- بترتیب به سوالات جواب دهید
- فقط ۴ سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ جوابها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد کرد
- به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید
- در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت. این یک پرسشنامه صادقانه است که به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.
- به هر سوال فقط یک پاسخ بدهید
- اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکند بهترین است
- به یاد داشته باشید هیچ کس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.

سوال اول:
- حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب کنید
گاو، پلنگ، گوسفند، اسب، خوک

سوال دوم:
- درمورد هرکدام کلمه ای بنویسید که آنرا تشریح کند
سگ، گربه، موش، قهوه، دریا

سوال سوم:
- درباره کسی فکر کنید که برایتان مهم است و شما را میشناسد و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید. پاسخ خود را دوبار تکرار نکنید؛ هر رنگ را فقط به یک نفر اختصاص دهید
زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

سوال چهارم:
- یک عدد بنویسید

در انتها
- مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند؟ باز هم مرور کنید تا مطمئن شوید
قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تکرار کنید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ ها

۱
گاو: پیشرواست
پلنگ: غرور و افتخار است
گوسفند: عشق است
اسب: خانواده است
خوک: پول است

۲
توصیف شما از سگ شخصیت شماست
توصیف گربه همان توصیف شریک شماست
موش توصیف دشمن شماست
قهوه نگاه شما به میل جنسی است
دریا زندگی شخصی شما را نشان میدهد

۳
زرد: کسی که هرگز فراموش نمیکنید
نارنجی: کسی که شما او را دوست واقعی میدانید
قرمز: کسی که شما او را واقعا دوست دارید
سفید : روح دوم شما
سبز :کسی که در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت

۴
۰-۴ : زندگی شما بتدریج و آرای رشد خواهد کرد
۵-۹ : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد کرد
۱۰-۱۴:شما تا ۳ هفته دیگر ۵
واقعه غیر منتظره خواهید داشت
۱۵به بالا: زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد کرد و آرزوی شما محقق خواهد شد.