تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - نصیحت بنده حقیر

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

 * میگم  *

اگه میخوای

            از کسی دل گیر نشی

                                    یواشکی به حرفهایی که پشت سرت میزنه گوش نکن

اگه میخوای

            دلت نلغزه

                        یواشکی و زیرچشمی به کسی  نگاه نکن

اگه میخوای

            به چیزیکه میخوای برسی

                                    نیتِ دلتو پاک کن

اگه میخوای

            هوای اطرافت تو دلت سنگینی نکنه

                                                تو دلت سوراخهایی بزار که بشه ازش گذشت

اگه میخوای

            دیگرون نگاههای حقات آمیزی بهت نکنن

                                                            به خودت ارزش قائل باش نه اینکه خودتو بگیری،نه...

                                                            فقط اطمینانی که به خودت داری رو به دیگرونم منتقل کن .

                                                                                                                                        OK???