تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - اعمال و آداب مسجد

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

 

1)هنگام رفتن به مسجد باید بهترین لباسهای خود را بپوشیم وبدن خودرا معطر کنیم.

2)از مسواک غافل نشویم واگر دهانمان بوی بد(مثل پیازوسیر)میدهد،مسجدنرویم.


3)هنگام ورود به مسجد با پای راست وارد شویم .

4)هنگام ورود به درب مسجد بگو" اللهم افتح لی ابواب رحمتک"1

5)در صورتیکه موذن اذان نمی گوید ومردم نیز به نماز اشتغال ندارند و امام جماعت نیز خطبه نمی خواند بر اهل مسجد سلام بگو .

6)دو رکعت نماز تحیه مسجد را بجا بیاورید .

7)برای نظافت کردن و روشن نمودن مسجد پاداش زیادی مقررشده است .

8)در مسجد نصب کردن عکس ویا اعلان گمشده مکروه است .

9)در مسجد حرف د نیا زدن بد است و خوابین در مسجد نیز مکروه است .

10)بلند گوی مسجد ومراسم سخنرانی و اعزاداری نباید همسایگان مسجد را رنج دهد

11)اموال مسجد را نباید به مسجد دیگری انتقال داد.

12)هرگاه شخصی در مکانی از مسجد نشسته او را از آن مکان بلند نکنید .

13)مساجد راتمیز نگهه دارید تا در روز قیامت خندان باشید0

14)برای نشسستن در مسجد جای ثابت و از قبل تعیین شده ای را برای خود انتخاب مکن

15)هنگام خروج از مسجد بگو " اللهم انی اسئلک من فضلک العظیم"2

16)خدمت کردن در مسجد به قدری ارزش دارد که مادر حضرت مریم(س) نظر کرد که فرزندش خادم مسجد باشد لذا همین که ایشان متولد شدند اورادرکنار مسجد برای خدمت جای دادند

                                                                                                  P واحد فرهنگی مسجد امام جعفر صادق(ع)

1-خداوندا دروازه های رحمتت را برایم بگشا           2-خدایا خواهان فضل بزرگ تو هستم