تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - ضمیمه روانشناسی خانواده

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

 

 

 

گر گدا کاهل است

تقصیر صاحب خانه چیست؟

سبزه از سنگ نروید

گله از صاحب خانه چیست؟

بانوی زوج خوشبختی که در برنامه خانواده شبکه 2 گفت وگو داشتن در موردتربیت فرزندشون که ازشون سوال شد عنوان کرد:

من شاید یادم نمیاد تا قبل 6 سالگی یا حتی کمی بالاتر چی پوشیدم یا چیا خوردم و........

امّا ..امّا... نگاه پدر و مادرم کاملا قبل هم یادمه ،صحبتها ،محبتها،دیدشون ،حرفهاشون باهمدیگه کاملا یاد میمونه....

                                                            ........

                                                                  ........