تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - روانشناسی

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

امید است اسبهایت کالسکه هایت را براند

بحث سپاسگذاری بحث شخصیت است نه جنسیت،

بعضی تفاوتها وجود دارد که مبنای علمی دارد،که قدرت تکلم در دو طف مغز است سلول*******حافظه در زنان بیشتر است.

برای اینکه ناسپاس نشویم لطف بی توقف کن نخواه تا مکش – تو نیکی کن و در دجله انداز – باران باش بر علف ببار – گل باش خوش ببو – نور باش در ازای تابیدن هیچ مخواه – لطف کن چون تو گلی لطف جدی باش.

در مورد بخشش:تو ببخش چون تو لایق بخشیدنی نه او لایق بخشش.

تو لطف کن چون تو محتاج لطف کردنی – مگه میشه گل بوی خوش ندهد و نور نتابد؟؟

خوبی که از حد بگذرد                                                                                            نادان خیال بد کند

شما دریا باش ولی در یک لیوان چقدرجای میشود مگر! به اندازه ی یک لیوان

در مورد مادر شوهرها زود قضاوت نکنید.

در مورد عروسها زود قضاوت نکنید.

هیچگاه از حد نگذریم چون هر کس ظرفیتی دارد – در مورد رابطه خانواده های طرفین.

*عفو کنید تا خداوند به شما عزت دهد.پیامبر اکرم(ص)

*راستگویی امانت زبان و زینت ایمان است.امام علی(ع)

&         والدین

انسانها فنر نیستند،که با زدن به سر آنها پیشرفت کنن یا رشد کنن.

انسانها موجودات زنده اند،بزنی می مونن.

زن و مردها اگر دعوا هم میکنن بیایند سر چیزهای شیک بحث کنند،مثلا سر ورزش،تحقیقات،علم،هنری،درسی،نه دعوای دِ مد.... و قدیمی مثل: سر مهمانی،مهمانی رفتن،غذا،چای،لباس پوشیدن،دعوا هم دعوای شیک* 

I LOVE U

 

 

 


 

کسی که غذا نمی خوره ولی ریزه خوری می کند دچار زخم معده میشود.چون هر بار معده استقبال می کند با شکست مواجه میشود.شرایط ازدواج داشتن ولی ازدواج نکردن مثل همین است که طرف بعدا دچار زخم معده میشود و زمانی ازدواج می کند که دچار زخم معده شده........

کسی که می گوید ازدواج نمی کنم شاید طرف بد در اومد هم بد است،مثلا کسی که نماز نمی خونه اگه به این فکر کنه که اگه من برم رکوع و یهو پام لیز خورد و هنگام سجده با کله رفتم و سرم خورد به آهن کناری،پس نماز نمیخونم دیگه....

کسی اسم بچه ی خودش رو گذاشته بود رستم

صدا کردنی ازش می ترسییییییییید!!!!!!!!!!

 

                                                                                                                    دکترایرج میثاق