تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - محاسبه سرعت فرشتگان با تئوری نسبیت!

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

محاسبه سرعت فرشتگان با تئوری نسبیت!

اثبات اعجاز علمی قران با استفاده از فرمول های فیزیک و ریاضیات برای عوام به کاری معمول در فضای مجازی تبدیل شده، یکی از موارد آن اثبات جنسیت و سرعت فرشتگان بر اساس نظریه نسبیت است(!) نمونه آن را ببینید:

———–

متن ادعای مورد بحث:

چند سال است که علم توانسته سرعت نور را اندازه گیری کند؟
این را بخوانید. جالب است و قابل تامل
سوره معراج آیه (۴):
تَعْرُجُ الْمَلَئکةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فى یَوْمٍ کانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْف سنَةٍ

ترجمه:
فرشتگان و روح (فرشته مخصوص ) به سوى او عروج مى کنند در آن روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است
گفته شده وقتی فرشته ها حرکت میکنند برای آنها یک روز زمان میبرد ولی برای انسانها پنجاه هزار سال طول میکشد!
یعنی قرآن ۱۴۰۰ سال پیش با یک پیامبر که از نظر آکادمیکی بیسواد بوده،گفته زمان نسبی است و بستگی به دید طرف دارد، فرشته یک روز احساس میکند وانسان پنجاه هزار سال!
حالا چرا ۵۰۰۰۰ ؟؟؟

طبق نظریه نسبیت وقتی چیزی سرعت بگیرد زمان برای او به نسبت ما کند احساس میشود و در دید ما خیلی طول میکشد.
زمان برای فرشته های در حال حرکت یک روز است و برای ما ۵۰۰۰۰ سال،خوب نظرتون چیه که برعکس عمل کنیم و سرعت یک فرشته قرآن را در حرکت به دست آوریم؟
به عکس زیر دقت کنید
فرمول سرعت بر اساس انبساط رو براتون آوردیم

سال های قمری حدود ۳۵۴ روز دارند یعنی میزان اختلاف زمان ما با یک فرشته در حال حرکت ۵۰۰۰۰*۳۵۴ است.
پس جایگزین میکنیم:
میبینیم که عدد حاصل میشه۲۹۹۷۹۲۴۵۸
یعنی دقیقا سرعت نور در خلا

طبق قرآن،آفریدگان سه دسته اند: انسان که از خاک است و جن که از آتش است و فرشته که از نور است!

به نظر شما گفته قرآن تصادفیست؟

 ——————–

Quran5

برای راست آزمایی ادعای فوق لازم است بدانید:

معنی آیه ۴ سوره معراج:

“فرشتگان و روح به سوى او عروج مى کنند در آن روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است”

در تفسیر نمونه زمان پنجاه هزار سال نوعی تکثر به معنی طولانی بودن روز قیامت معنی شده و هیچ ارتباطی به فاصله یا سرعت ندارد، در ضمن در این آیه روح و فرشته با هم عروج میکنند.

 فرمولی که در خرافه استفاده شده برگرفته از نظریه نسبیت و برای درک زمان، نسبت به دو ناظراست (ناظر ساکن و ناظری که نسبت به ناظر ساکن سرعت v دارد). فرمول صحیح و طریقه استفاده از آن را با ذکر مثال در اینجا ببینید.

مثلا سرعت فرشته را می توان به جای v گذاشت و زمان را از دید دو ناظر محاسبه کرد، البته باید در نظر داشت که دو چیزی که سرعتشان با هم مقایسه می شود باید دارای جرم باشند و این یعنی فرشته باید دارای جرم و وزن باشد! در فرمول اگر سرعت فرشته را معادل سرعت نور در نظر بگیریم برای ناظر انسانی با هر سرعت معمولی زمان سفر فرشته بسیار طولانی و اگر از دید فرشته ببینیم زمان بسیار کوتاه خواهد بود. در این نظریه گفته شده که در سرعت های نزدیک به سرعت نور زمان کندتر میگذرد و این هیچ ارتباطی به فاصله ندارد.

در فرمولی که در این اثبات خرافی استفاده شده حتی این برداشت شده است که انسان (در صورت عروج در روز قیامت) قرار است با سرعتی اندک تا جایگاه خدا که فاصله اش معادل یک روز نوری است برود و فرشته این فاصله را یک روزه می پیماید! و مضحک تر اینکه اگر در این محاسبه سرعت فرشته کمی کمتر از سرعت نور یعنی ۰٫۹۹۹۹۹۹۹۸ است و در نتیجه  اگر قصد داشته این اعجاز علمی را به ما بفهماند اشتباه محاسباتی کرده و اگر عدد محاسبه شده برای انسان را مثلاً یک میلیون سال در نظر میگرفت (مخرج کسر) سرعت فرشته بیشتر به سرعت نور نزدیک میشد! (در واقع شما هر عدد بزرگی را به جای عدد پنجاه هزار بگذارید به نتیجه مشابه میرسید) در اینجا متاسفانه مغلطه آشکاری هم در محاسبه شده است، اگر شما به جای عدد پنجاه هزار ، عدد ۱ (یا هر عدد کوچک دیگر) را هم بگذارید سرعت فرشته به سرعت نور بسیار نزدیک است، و از همه خنده دارتر اینکه خط چهارم و پنجم اثبات فرمول به لحاظ علمی کاملاً بی معنی ست و معلوم نیست حضرات از کجا به کجا رسیده اند!!!

نکته دیگر این است که این داستان اگرچه به ظاهر برای اثبات حقانیت قرآن نوشته شده است اما در واقع با این ادعا که فاصله عروج یک روز نوری است خود به خود این شبهه را ایجاد می کند که امروزه که دانشمندان و تلسکوپ ها تا چندین هزار سال نوری فراتر از زمین را رصد می کنند دیدن یک روز نوری آنسوتر نباید کار سختی باشد. همین قرار دادن جایگاهی مادی برای محل عروج روح و فرشتگان به نزد خداوند می تواند به نتیجه ای عکس هدف اول سازندگان این داستان منتج شود.