❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

v      درک واقعی ، همیشه از درون زاییده و بعد ا زفراگیری به بصیرت حقیقی می انجامد.

v      انتطار سکوت لحطه هایی است که نقطه ی پایان را نشانه میرود گاهی نزدیک است و نمیدونی گاهی کم رنگتر شده،یا محو میگردد یا ،اصلا دل، یارایه دید آنرا از دست میدهد-چشم باز میشود و چه دور بنظر میرسد،                                                                                                                       نفس میکشی،من دورم؟؟؟؟

v      افسوس چه دنیای غریبی ست و من غوطه در افکارم ، رویا را پرورانده ام حال خود تکه چوب بی جان ، کاش هیزم میشدم گرما بخش رویاها یا گلی در خلوت آن میشکفتم-همچو شبنم بر منم باز میشد آغوشها-برگها می خندید،من منم شاه سنم وهم خیال! آسوده باش سبز قبا نامه دارم از بادصبا.

v      "هراز گاهی گریه های نمناک شکوفه های بهار پر احساس ترین واژه ی روزگار را ندا میدهد که  تقدیم تو باد"

v      پوزش میخواهم-سنگینی نگاهم تنهایی گم تورا کم دارد       پس بدان سزاوار نگاههای سنگین تورا تاب ندارم

v      صدایم فریادهایم را جواب گو نیست     اینرا بدان قلبم عشقم را بس نیست      چالاکی تورا خواهانم

v      هاله ی مهربانی - وفا – عشق خود را در وجود تو به ودیعه نهاده ام سور عشق را برایت به راه انداخته ام و حال تورا برای خودم ، نه برای خودت خواهانم – فریادهای عاجزانه ی من گوش هر منطقی را به درد می آورد جه رسد به ..........!!!

v    زندگی هنرِ بافتنِ پارچه ی زیبایی ست.

زندگی دوختنِ شادی هاست و به تن کردنِ پیراهن گلدارِ امیییییییییییید

ü      عاطفه ها لکه هایی در سراسر وجود هر انسانی هست گرچه گویای این حقیقت نیست،وفا صدای هر وجود عاشق را به سرعت رعد به معشوقمیرساند غم می شکند و احساس پدیدار می شودآن هم دل است. این من و تو هستیم دراصل

ü      خاطرات زندگی ،هر چهره ای و هر رنگی باشد،لبخندی،پوزخندی،هنده از ته دل ،یا قهقه ای دار به همراه،شاید این آخرین راز زندگی باشد که هر کودک5 ساله آنرامیداند.

ü      چه ساده با گریستن خود زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم بین این دو سادگی معمایی می سازیم بنام زندگی

ü   تو زندگی،خوشبختی تنها چیزیه که وقتی تقسیم بشه تکثیر می شه!

 

 

 

                                                                                                                            

 

ü     درد دل

با وجود گرمی تو آشیونه ی سرد تنهایی رو ورق زدم

و آشیونه ی گرم جفتم را نهادم

حضورت بودن مرا رنگین می کند                          پس..........

چشای تو رو با نگاههای مخملی محبت پذیرایم

آسمان- زمین - چتر – همه را من یکجا دارم                              پس................

قدرم را بدان – عشق تو بارانی ست

                                         **********************************************

قدمهایم ناخود آگاه بر سنگفشهای پیاده رو رها میشود،سستی نگاههای پر دغدغه ی رهگذران همچون تلنگری حزن درون مرا بیدار میسازد،آغوش میگشاید به سوی زندگی،پروبال میگیرد سنگفرشهای پیاده رو،

قدمهایم ناخود آگاه بروی سنگفرشهای پیاده رو رها میشود- ای کاشاحساس نداشتم.

 

لحظه ی حلاجی ثانیه ها   قطره ی شکسته ی آواز

حضور سرد آت-----ش    کوتاه ترین اضط--راب

رویای       ف----ریاد         ک------وچ  روح

بوی تلاطم آرزوها          جوی     روان   خیال

درکیر       چشم            یاد آوری      لحظه ها

                                    **************************************************

بیایید امروز را برای دیروز

فردا با برای امروز خراب نکنیم

سوختن کار ما نیست

ساختن کار ماست