تبلیغات
❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀ - یاد باد ...یاد باد

❀◕ ‿ ◕❀ وِنوسی هآیِ مآه نِشـآن❀◕ ‿ ◕❀

"**در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند**"

یاد باد ...یاد باد

1444262101439307_jpg.jpg

 "گفتار۳۲- نهج البلاغه"
مردم!
ما در جامعه ای آكنده ازستم وناسپاسی به سرمی بریم . نیكوكاردرآن بدكاربه شمارآید وستمكارهردم برسركشی اش می افزاید.ازآنچه آموخته ایم بهره نمی گیریم وآنچه را نمی دانیم نمی پرسیم وازفاجعه ای كه درپیش است نمی ترسیم !

اكنون مردم چهار گروه اند:
•گروه اول ، سیاست بازانی كه اگر درزمین فساد نمی كنند تنها به سبب ناتوانی و زبونی ، كندی شمشیر و كمبود امکان ها ومنابع مالی است.

•گروه دوم ، قدرتمداران شروری كه شمشیرازنیام بركشیده ، سواران وپیادگانشان را فراخوانده وخود راآماده فتنه گری ساخته تا برای اندك متاع دنیا وفرماندهی سواری چند و( وعظ و خطابه بر)منبری كه برآن بنشینند ، خود را به دنیا فروخته و دین را به تباهی كشانده اند! چه سوداگری زشتی ست كه انسان ، دنیا را بهای خود بداند واین سرای ناپایداررا جایگزین پاداش جاوید پروردگارش كند!

•گروه سوم ، مقدس مآبان تزویرگری كه به جای كاروتلاش سازنده برای خدا واجرآخرت ، با ریاكاری و تظاهر درجستجوی دنیا هستند.اینان گامهای كوتاه برمی دارند ، دامن جامه كوتاه می كنند ، خود را به زیورصلاح وامانت می آرایند و پرده پوشی خداوند راابزارگناه می سازند.

•گروه چهارم ، افراد حقیری كه به دلیل نداشتن موقعیت وامكان از پست ومقام جامانده ولی درماندگی خود را به عنوان قناعت وزهد و تقوی می نمایند ، در حالی كه اززهد و پرهیزبهره ای نبرده اند.

در این میان ، مردمانی دیگرند كه یاد قیامت دیده شان را فرو بسته و بیم رستاخیز اشكشان را روان كرده است.اینان (به خاطرسخن حقی كه می گویند) یا درتبعید اند و تنها ، یا مورد سركوب وهراسان ، یا لب ازسخن فروبسته اند ! واز روی اخلاص خدا را یاد می كنند و گریان ودردمندند. در گمنامی زیسته اند تا ازآسیب حكومتگران ستمكاردرامان مانند وازخواری ومذلت گویی در دریای نمك غوطه ورند! خاموش اند و خون دل می خورند ،از پند (نقد مشفقانه ) بی حاصل خسته شده اند ،از چیرگی جاهلان به ستوه آمده اند و چندان قربانی داده اند كه انگشت شمارند!
اینك بكوشید كه دنیا درنظرتان ازپركاه وخشكیده گیاه بی مقدارترباشد! پیش ازآنكه خود مایه عبرت آیندگان گردیدازپیشینیان خودپندگیرید. دلبستگی به دنیای پست را ترك گوئید ، زیرا دنیا كسانی را ازخود رانده كه بیش ازشما به آن دلباخته بودند!!!!


upload7.ir?p=action&q=download&filename=
upload7.ir?p=action&q=download&filename=


+ نوشته شده در دوشنبه 15 تیر 1394ساعت 04:23 ب.ظ توسط .. نظرات()